7 september 2017

Prins Constantijn opent ondernemend hogeschooljaar Saxion in Wilminktheater

In een bomvol Wilminktheater heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn donderdagmiddag het hogeschooljaar van Saxion geopend. Het schooljaar 2017/2018 staat in het teken van ondernemerschap onder studenten.

Voor collegevoorzitter Wim Boomkamp was het de tiende keer dat hij de opening van het hogeschooljaar deed. Tien jaar waarin Saxion veel ontwikkelingen en resultaten heeft doorgemaakt. “Vooral 2010 was bijzonder, we werden min of meer gedwongen de profilering van de hogeschool nadrukkelijker neer te zetten. Bij Saxion hebben we gekozen voor techniek, voor Living Technology. In 2015 stond alles in het teken van ons onderscheidende technologiemodel, de wisselwerking tussen mens en technologie. Dat noemen we vanaf nu Get Ready For a Smart World. Vandaag staat ondernemerschap, onlosmakelijk verbonden met onderwijs en onderzoek, in de schijnwerpers”.

“Saxion telt ieder jaar 650 studenten die ondernemen en dit aantal kan en moet omhoog, ook omdat deze startups een impuls betekenen voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. En daarom zetten we daar in het schooljaar 2017/2018 een tandje bij, onder andere door de TOP Ondernemersregeling”, vertelt Boomkamp

Convenant StartupDelta en Vereniging Hogescholen

“Een groot deel van het MKB van de toekomst komt uit het hbo, laten we dat niet vergeten. En die ondernemers komen niet alleen uit op ondernemen gerichte opleidingen, die komen uit alle sectoren. 650 startende ondernemers per jaar op Saxion, als je dit cijfer doortrekt naar alle hbo-studenten kom je uit op duizenden hbo-startups per jaar. 3 procent van de studenten wordt ondernemer, en dat zijn er flink wat!” vertelt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Ondernemerschap gaat over kansen zien en pakken, ideeën omzetten in actie, creativiteit en innovatie, risicobereidheid, zelfredzaamheid en het creëren van competente rebellen” stelt De Graaf. Saxion is niet de enige hogeschool met een ondernemende studentenpopulatie en de gedeelde ambities van de 37 bekostigde hogescholen in Nederland kennen veel raakvlakken met het Actieplan StartupDelta, Dit heeft de Vereniging Hogescholen ertoe gezet een samenwerking met StartupDelta te intensiveren. Beide partijen gaan zich inzetten om de energie rondom studentondernemerschap verder aan te wakkeren en hogescholen te ondersteunen waar nodig.

ZKH Prins Constantijn

Voor het moment van officiële opening was het de beurt aan ZKH Prins Constantijn, en zijn boodschap was duidelijk: "de baan waar je voor opgeleid wordt, is er misschien morgen helemaal niet meer. En dus moet je ondernemend zijn, je eigen kansen creëren. En hoe mooi is het dat dit gefaciliteerd wordt door de school waar je studeert? En dan de TOP-Ondernemersregeling, die als het ware de balans creëert tussen zekerheid op papier en de mogelijkheid om je onderneming te starten. En daarin ook fouten maken, want fouten maken: daar leer je alleen maar van."

Na de lovende woorden van Prins Constantijn was het aan hem om het hogeschooljaar officieel te openen. Hij bestuurde een drone die de zaal uit zou vliegen, symbolisch op weg naar de fonkelnieuwe Saxionlocatie aan het Ariënsplein. Dat was althans de bedoeling. Toen het moment supreme daar was, weigerde de drone dienst. Na enkele pogingen het ding in beweging te krijgen werd de handeling gestaakt en pakte Prins Constantijn, die er de humor wel van in zag, de drone vast met zijn hand bewoog het gevaarte alsnog in de richting waarin het moest. En toen was het hogeschooljaar dan toch écht geopend. 

Over het falen van de drone bestaan verschillende theorieën. Alex van Zijl, directeur communicatie van Saxion, had wellicht de meest interessante theorie: "het gerucht gaat dat een student de drone heeft gehackt en lamgelegd, waardoor het eigenlijk niet meer mogelijk was om er beweging in te krijgen".  Wordt vervolgd....

Prins Constantijn opent ondernemend hogeschooljaar Saxion


Bron: http://sax.nu/actueel/682741/Prins_Constantijn_opent_ondernemend_hogeschooljaar_Saxion 

Kassa: 053 – 485 85 00
Bereikbaar: ma. t/m za. 12.00 - 17.00 uur. Ook voor het annuleren van kaarten kunt u met onze kassa bellen

Cookies op de Wilminktheater website

Wilminktheater maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u onze site optimaal kunt gebruiken. Meer informatie

Cookies accepteren
Instellingen aanpassen
De voorstelling is verwijderd uit uw favorieten
Fout bij bijwerken van uw favorieten
De voorstelling is toegevoegd aan uw favorieten.
Bekijk favorieten
Mijn favorieten
Stuur naar jezelf
Stuur naar een vriend
De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
Je favorieten zijn verstuurd naar 
Ophalen resultaten.....
Favorieten zijn leeg