Criteria en reglement Willem Wilminkprijs

Algemeen 

De Willem Wilminkprijs voor het beste Nederlandstalige kinderlied wordt jaarlijks toegekend. De organisatie van deze prijsuitreiking is in handen van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Voor de beoordeling van de inzendingen heeft het Wilminktheater een onafhankelijke jury ingesteld. De voordracht van de jury wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de artistiek manager van het Wilminktheater.

Als criterium voor de Willem Wilminkprijs wordt in de eerste plaats uitgegaan van de kwaliteit van de tekst, waarbij ook wordt gelet op de eenheid van tekst en muziek en uitvoering.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de artistiek manager van het Wilminktheater. Een uitspraak van de manager is bindend voor de jury.

I. Te jureren titels

De tekstdichters sturen bij hun inschrijving via www.willemwilminkprijs.nl een MP3 bestand van het betreffende lied en de uitgeschreven tekst van een naar hun mening voor bekroning in aanmerking komend lied. Inzendingen dienen te worden gedaan met vermelding van tekstschrijver(s), componist(en) en uitvoerend artiest(en).

II. Jury

 • De jury bestaat uit ten hoogste zeven leden en in elk geval uit een oneven aantal.
 • De jury wordt na een selectieprocedure benoemd door de artistiek manager van het Wilminktheater
 • De jury zal bij voorkeur zijn samengesteld uit: Schrijvers c.q. tekstdichters, muzikanten c.q. componisten, deskundigen op het gebied van jeugdtheater, recensenten en radio- en Tv-makers. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij kennis van de kinder- en jeugdcultuur dienen te bezitten, met name op het gebied van muziek en theater en radio en TV.  
 • De winnaar van de Willem Wilminkprijs wordt uitgenodigd om zitting te nemen in de jury.              
 • Juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden een reis- en onkostenvergoeding van € 200, per bijeenkomst. De jury komt maximaal driemaal bijeen.

III. Criteria Willem Wilminkprijs

 • Voor de Willem Wilminkprijs komt uitsluitend in aanmerking een oorspronkelijk in het Nederlands (hiertoe kunnen ook streektalen worden gerekend) geschreven lied. Het lied dient voor het eerst in Nederland te zijn verschenen, op beeld of - geluidsdrager of ten gehore zijn gebracht op radio of TV of in het theater, in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt.
 • Hoewel zij waarschijnlijk niet aan alle onder 1. opgenomen criteria kunnen voldoen worden ook jonge aankomende tekstschrijvers/componisten uitgenodigd hun liedjes in te zenden, al is hun lied mogelijk niet officieel verschenen. De kwaliteitscriteria 3 t/m 5 zijn ook voor hen onverkort van toepassing.
 • Per inzender mogen maximaal vijf liedjes worden ingediend.
 • Aan de Willem Wilminkprijs is een geldprijs verbonden van € 5.000, waarvan € 3.000 ten goede komt aan de tekstdichter en € 1.000 aan de componist en uitvoerend artiest van het lied. Tevens bestaat de prijs uit een beeldje voor de tekstdichter. Tekstdichter, componist en uitvoerend artiest krijgen ieder een oorkonde.
 • De winnende tekstdichter krijgt vanuit de Stichting Kindermuziekweek de opdracht om het nieuwe kindermuziekweeklied van de eerst volgende editie van de Kindermuziekweek te schrijven. Dit is in samenspraak met de stichting en hiervoor is in overleg een onkostenvergoeding beschikbaar die mede wordt mogelijk gemaakt door Buma Cultuur. 
 • Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd, er is geen beroep of bezwaar mogelijk over de uitslag.
 • De prijsuitreiking vindt plaats in Enschede.
   

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen