Marc Rodenburg

Unity in Diversity

Zefiro Torna
een reis door Europa's muzikale en culturele diversiteit, waar zangers en luitspelers van verschillende achtergronden samenkomen
za 22 mrt 2025 20:00
za 22 mrt 2025
20:00

Een reis door Europa's muzikale en culturele diversiteit, waar zangers en luitspelers van verschillende achtergronden samenkomen

De muziek verwijst naar sociale events, religieuze rites, economische omstandigheden en ingrijpende historische gebeurtenissen die tot het DNA van de Europese identiteit behoren.

Het ensemble nodigt, in samenwerking met Europese concertzalen en festivals, zangers en luitspelers uit van diverse culturele en muzikale achtergronden. Er worden voorstellingen, workshops en lezingen georganiseerd met een 6-tal muzikanten. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor dialoog en experiment in een zoektocht naar een gemeenschappelijke taal.

De peervormige luit en cister, begeleid door zang, verwijzen symbolisch naar Apollo, de mythologische 
god van poëzie en muziek. Het staat voor schoonheid, melancholie en harmonie. Door de rijke 
geschiedenis van Europa heen heeft het instrument talloze morfologische vormen aangenomen: van 
de Griekse Bouzouki, Balkan-tambora, Napolitaanse mandoline, Engelse cister, Portugese gitaar, tot de 
Midden- en Noord-Europese luit-, chitarrone- en theorbefamilie. Ook Turkse instrumenten als de saz en 
Arabische oud maken deel uit van het Europese muzikale erfgoed. De veelzijdigheid komt tot uiting in 
de eenheid ervan, zoals in een polytekstueel motet waarin verschillende verhalen hetzelfde onderwerp 
beschouwen. De onderliggende motivatie: wederzijds begrip, als gelukkige voorwaarde voor samenleven 
in een tijd van fatalisme, uniformiteit en fragmentatie.

Credits

ZEFIRO TORNA

Het transhistorische muziekensemble ZEFIRO TORNA staat sinds zijn oprichting in 1996 bekend 
om zijn vernieuwende concepten. Het ensemble werkt met excellente musici uit heel Europa en 
brengt het muzikale erfgoed uit de middeleeuwen, renaissance en barok op een unieke manier 
tot leven voor een breed publiek. ZEFIRO TORNA beperkt zich niet tot een louter historische 
benadering, maar legt verbanden met andere muziekgenres, zowel als met literatuur, wetenschap, 
filosofie en met hedendaagse artistieke uitingen op het gebied van beeldende kunst, theater en 
dans. Dit resulteert in beklijvende voorstellingen, opgebouwd rond symbolische thema’s.

ALON SARIEL

Mandoline- en luitspeler Alon Sariel voelt zich thuis in zowel vroege als nieuwe muziek, van folk 
tot avant-garde. Naast winnaar van tal van internationale wedstrijden en onderscheidingen, is 
Alon Sariel ook een voortrekker in sociaal-politieke projecten, waaronder Live Music Now (Yehudi 
Menuhin), Rhapsody in School (Lars Vogt) en de West-Eastern Divan (Daniel Barenboim). Alon Sariel 
is ook muzikaal directeur van het internationale barokorkest Concerto Foscari en mede-oprichter 
van het PRISMA-ensemble in Hannover