TINC is een samenwerkingsverband tussen Zwolse Theaters, Theater de Meenthe en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. We helpen professionele Overijsselse theatermakers om hun kansrijke ideeën te ontwikkelen tot geslaagde theaterproducties met een regionaal verhaal, net zoals startups in het bedrijfsleven worden begeleid door een incubator. Daarom onze naam Theater Incubator, kortweg TINC.
 
Krachten bundelen
Uitgangspunt is dat in de huidige praktijk veel theaterprojecten niet hun potentiële niveau en bereik weten te realiseren omdat mankracht, ervaring, netwerk en faciliteiten bij de makers ontbreken. Wij hebben die expertise wél in huis, omdat we de krachten van drie producerende theaters bundelen in één organisatie: TINC.

     
 
TINC-procedure
Makers melden zich via een laagdrempelige procedure bij TINC met een theaterconcept. Wij geven hun vervolgens advies over de artistieke inhoud, de marketingstrategie, het zakelijke management, de financiering, en de productie. Het resultaat: meer kwaliteit en een groter bereik.
 
Deze begeleiding vindt plaats in de ontwikkelfase van het project. TINC is uitdrukkelijk geen producent en zal dus niet bij de uitvoerende fase betrokken zijn. De makers kiezen een eigen productiehuis, waarbij het ook tot de mogelijkheden behoort om De Meenthe, het Wilminktheater of Zwolse Theaters in te huren.

TINC
 
Investering
We investeren in de makers met menskracht en faciliteiten. Daarnaast krijgen zij een garantiebijdrage. Zo vergroten we de kans om een sterk concept uit te laten groeien tot een succesvolle productie. Is er een positief resultaalt? Dan ontvangt TINC een terugbetaling de garantiebijdrage. Zijn er onvoldoende inkomsten, dan is terugbetaling niet nodig. TINC neemt dus een financieel risico. Een risico dat we met de steun van de Provincie Overijssel, onze kennis en ervaring durven te nemen. Zo helpen we makers het maakklimaat in de regio te versterken.

 

VOORWAARDEN EN AANMELDEN

TINC biedt ondersteuning op het gebied van artistieke inhoud, marketingstrategie, zakelijk management, financiering en productie bij de ontwikkeling van een theaterconcept. Daarnaast geeft TINC een garantstelling. De hoogte hiervan wordt in overleg bepaald. 

Voorwaarden

 • TINC ondersteunt alleen bijzondere theaterprojecten, dus geen reguliere zaalprogrammering.
 • Het theaterconcept heeft bij voorkeur een regionaal verhaal, bijvoorbeeld uit de lokale
  geschiedenis of cultuur en bij voorkeur over een locatie in Overijssel.
 • TINC ondersteunt alleen professionele makers. Het uitvoerende gezelschap mag voor een deel uit amateurs bestaan, zolang de artistieke leiding uit professionele makers bestaat.
 • De makers komen bij voorkeur uit Overijssel, of hebben een aantoonbare binding met Overijssel.
 • De garantstelling moet worden terugbetaald wanneer er voldoende inkomsten worden gemaakt.
 • Daarnaast wordt tien procent van de garantiebijdrage aan TINC betaald. Hiermee kan TINC volgende producties blijven ondersteunen.
 • Over de hoogte en voorwaarden van (terug)betalingen aan TINC worden in overleg afspraken gemaakt.
 • Aanvragen kan doorlopend, er is geen start- of sluitingsdatum.


Aanvragen

Voldoet je theaterproject aan bovengenoemde voorwaarden? Stuur een e-mail naar projectmanager Mathilde van de Veen (m.vandeveen@wilminktheater.nl) met:

 1.  een beknopt projectplan van maximaal drie pagina’s;
 2.  cv’s van de betrokken makers

Binnen twee weken krijg je bericht of het plan is geselecteerd voor de volgende ronde. De volgende ronde bestaat uit een gesprek met de TINC-commissie, waarin je verdere toelichting op het project kan geven.
 
Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.