WARMTE IN WILMINKS VERTALING  

Door Ton Ouwehand 
  
De Rebbe is Wilminks vertaling van het Jiddische lied Oyfn Pripetchek (In de haard), dat Mark Washawsky aan het eind van de 19e eeuw schreef. Het lied geldt als een belangrijke muzikale herinnering aan het muzikale Joodse leven voor de Holocaust. 
  
De letterlijke vertaling van het origineel luidt: 
  
Een vuur brandt in de haard 
En het is warm in het kleine huis 
En de rabbijn leert de kinderen het alfabet 
  
De vertaling van deze toch vrij zakelijke opsomming krijgt in Wilminks vertaling zowel letterlijke als figuurlijke warmte: 
  
In de kleine sjoel staat een kacheltje 
En het brandt heel goed 
En de rebbe leert lieve kindertjes  
Hoe je schrijven moet