WM | TV > Groot, groter, groots

George Groot (1942-2024) was een Nederlands cabaretier, tekstdichter en een van de oprichters van de cabaretgroep Don Quishocking. Hij schreef vele teksten voor theaterprogramma’s van o.a. Jenny Arean, Paul de Leeuw en Lucretia van der Vloot. Op deze pagina is een verzameling van liedteksten en gedichten uitgevoerd door hemzelf, Stan Limburg en Marjolijn van Kooten.