Voortgezet onderwijs

Educatie > Voortgezet onderwijs

Bekijk hier het aanbod van voorstellingen geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. We hebben rekening gehouden met de domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden en met de elf dimensies, zoals die zijn beschreven in het advies examenprogramma CKV van het SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Interdisciplinariteit, discipline-overstijgend en podiumkunsten actief meemaken zijn de uitgangspunten voor deze selectie.

Ons aanbod is niet alleen geschikt voor het vak CKV, maar heeft ook raakvlakken met vakken als Economie, Maatschappijleer, Geschiedenis of Moderne Vreemde Talen.

11 dimensies

  • Herkenning & vervreemding
  • Schoonheid & lelijkheid
  • Feit & fictie
  • Lokaal & globaal
  • Ambacht & industrieel
  • Digitaal & analoog
  • Individueel & coöperatief
  • Traditie & innovatie
  • Autonoom & toegepast
  • Mono-, inter-, multidisciplinair

Een aantal voorstellingen biedt een, speciaal hiervoor ontwikkeld, educatief aanbod aan.
U kunt hierbij denken aan een workshop of inleiding. 

Voor het boeken van een voorstelling kunt u contact opnemen met Aileen Dietrich.