Voortgezet onderwijs

Educatie > Voortgezet onderwijs

Wij presenteren u hier ons aanbod van voorstellingen geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarbij hebben we rekening gehouden met de domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden en met de elf dimensies, zoals die zijn beschreven in het advies examenprogramma CKV van het SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Interdisciplinariteit, discipline-overstijgend en podiumkunsten actief meemaken zijn de uitgangspunten voor onze selectie uit de programmering.

Ons aanbod is niet alleen geschikt voor het vak CKV, maar heeft ook raakvlakken met vakken als Economie, Maatschappijleer, Geschiedenis of Moderne Vreemde Talen.

11 dimensies

  • Herkenning & vervreemding
  • Schoonheid & lelijkheid
  • Feit & fictie
  • Lokaal & globaal
  • Ambacht & industrieel
  • Digitaal & analoog
  • Individueel & coöperatief
  • Traditie & innovatie
  • Autonoom & toegepast
  • Mono-, inter-, multidisciplinair

Een aantal voorstellingen biedt een, speciaal hiervoor ontwikkelt, educatief aanbod aan.
U kunt hierbij denken aan een workshop of inleiding. 

Voor het boeken van een voorstelling kunt u contact opnemen met Hannah Wit