Contact > Over ons

Over ons

ANBI

De Twentse Schouwburg NV
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: NL 001405615

Post- of bezoekadres:
Postbus 634, 7500 AP Enschede

Onze ANBI-verklaring vindt u via de volgende link: ANBI-verklaring

Missie, Visie en Kernwaarden

De koers van de organisatie is gebaseerd op haar missie, visie en kernwaarden. Deze zijn leidend voor de jaarplannen van de onderneming. De jaarplannen worden jaarlijks per proces opgesteld en dienen als basis voor deze jaarbegroting. De thema’s die hierin naar voren komen zijn ‘klantgericht ondernemen’, ’meten is weten’ en ‘teambuilding’. Er is nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om te komen tot een efficiëntere inrichting van de processen.

Missie
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners van de stad en de regio zich daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de andere bezoekers en vooral met wie en wat er op ons podium staat. 

Visie
Als zoveel mogelijk mensen zich daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de andere bezoekers en met wie en wat er op ons podium staat dan wordt de Twentse samenleving creatieverhechter en gelukkiger

Kernwaarden

De organisatie hanteert een aantal kernwaarden zoals die hieronder staan benoemd:
- Verbindend
- Servicegericht
- Persoonlijk
- Innovatief
- Betrouwbaar

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (De Twentse Schouwburg N.V.) vormt een belangrijke culturele voorziening voor de gemeente Enschede en omgeving. De onderneming exploiteert vier gebouwen met zes podia in het centrum van Enschede, te weten: het Wilminktheater, het Muziekcentrum, de Grote Kerk en De Kleine Willem.

Op jaarbasis biedt de organisatie momenteel circa 450 voorstellingen en concerten aan op haar podia. In samenwerking met andere organisaties worden festivals en muziektheaterproducties georganiseerd. Daarnaast biedt de organisatie de mogelijkheid voor feesten, partijen en congressen. “ In totaal kwamen er afgelopen jaar meer dan 200.000 bezoekers. De gemeente Enschede is enig aandeelhouder van de NV.

Directie/bestuur Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede:
Simone Kratz - artistiek directeur/bestuurder
Jaco Cornelissen - zakelijk directeur/bestuurder

De Raad van Commissarissen:
A. Poelstra
L. van Lier
N. Aydin-Yigit
D.P.E. van Zijl

Personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de CAO Nederlandse Podia. De functies van de raad van Commissarissen zijn onbezoldigd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag van de onderneming en financiële verantwoording is gepubliceerd bij de KvK Oost Nederland onder nummer 06022523 en als zodanig door iedereen op te vragen en in te zien. www.kvk.nl 

Ons jaarverslag 2020 vindt u via de volgende link: Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag 2021 vindt u via de volgende link: Jaarverslag 2021

Ons jaarverslag 2022 vindt u via de volgende link: Jaarverslag 2022

Ons jaarverslag 2023 vindt u via de volgende link: Jaarverslag 2023

Onze brochure met daarin het meerjarenbeleid vindt u via de volgende link: WME Brochure meerjarenbeleid

Onze gegevens:

Rabobank rekeningnummer: IBAN NL33RABO 0122881486
Deutsche Bank Gronau: DE13 4037 0024 0367 5568 00
BTW nummer: 001405615B01
KvK nummer: 06022523